Skip to main content

Обща информация

ПРИСПОСОБЕН ХРАНЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА

ВОДЕЩ ДОСТАВЧИК ЗА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА ЗА РАСТЕНИЯТА

Ferro е основана в началото на 90-те години като производител на концентрирани торови разтвори за сектора на градинарството. С годините Ferro разширява своята дейност, като включва хранителни разтвори и за частния сектор. Местните търговци разполагат с по-малки разфасовки от тези разтвори предназначени за домашни производители. През последните 20 години Ferro се разраства както по отношение на сферата на своята дейност, така и географски и сега доставя своите продукти извън границите на своята родна територия Холандия за различни страни, включително Германия, Великобритания, Полша, Чехия, Испания, Франция, България, Словения и различни щати на САЩ.

През следващите години очакваме да увеличим още повече експортния си дял.

FERRO ПРОИЗВОДСТВО

Преди няколко години Ferro изгради нова фабрика, в която продуктите се смесват и пакетират с нова, напълно автоматизирана система.Това гарантира, че Ferro спазва строгите правила за безопасност, уреждащи боравенето и съхранението на опасни вещества. Течните торове се доставят от превозвач с помощта на секционна цистерна. Те се изпразват в нашите буферни резервоари, като се държат под налягане. След това по-малките резервоари в производствената зона се пълнят от буферните резервоари. Продуктите се смесват в производствената зона с прецизни методи, гарантиращи точност от 0,25% на активното вещество. Нивото на точност на състава на торовите разтвори е без аналог. Всички тези мерки са насочени към гарантиране на това продуктите на Ferro да са изключително надеждни. Ferro използва само концентрирани разтвори на торове с най-високо качество при производството на своите продукти.

Поискайте оферта