Skip to main content

Схема на отглеждане в кокос

Съществуват различни други продукти за отглеждане в кокосови субстрати, както е показано на следната схема на отглеждане. Схемата на отглеждане също така очертава различните приложения за нашите продукти.