Showing all 3 results

Регионални торови Почва/Хидро

Ferro разработи три различни регионални торови смеси за отглеждане в почва и хидропоника, а именно Regional Feed START A&B, Regional Feed GROWTH A&B и Regional Feed BLOOM A&B.