OSMOSIS COCO GROWTH A&B

Osmosis COCO GROWTH A&B е тор за употреба по време на началната и растежната фаза на растенията, отглеждани в кокосови субстрати. По време на тези фази е важно растенията да имат балансиран хранителен режим и нивата на pH в растежната среда да се регулират. Това е идеален двукомпонентен тор за растенията по време на фазата на растеж в кокосовите субстрати включващ Osmosis Coco Growth A&B и Osmosis Coco Bloom A&B.
Този торов разтвор е идеален и за растения-майки (растенията, от които се вземат резници).

Схема на отглеждане в кокос

Поискайте оферта без задължения