OSMOSIS GROWTH A&B

Торовият разтвор на Osmosis GROWTH A&B се използва по време на фазата на растеж на растенията в почва и хидропонни субстрати, като за напояване се използва осмозна или дъждовна вода (водата, използвана за приготвяне на торовия разтвор). По време на тази фаза нуждите на растенията се променят, както и изискването за регулиране на нивото на pH на средата. Това е идеален двукомпонентен тор за растенията по време на фазата на растеж състоящ се от Osmosis Growth A и Osmosis Growth B.
Osmosis Growth A&B се използва за ежедневно подхранване за всички растения-майки – растенията, от които се вземат резниците.

Схема на отглеждане в почва
Схема на отглеждане в хидропоника

Поискайте оферта без задължения