Регионални COCO GROWTH A&B

Регионалният торов разтвор Feed Coco Growth е предназначен за употреба по време на началната и растежната фаза на растенията, отглеждани в кокосови субстрати. По време на тези фази е важно растенията да имат балансиран хранителен режим и нивата на pH в растежната среда да се регулират. Това е идеален двукомпонентен тор за растенията по време на фазата на растеж в кокосовите субстрати. Регионални Coco Growth A и Регионални Coco Growth B.

Схема на отглеждане в кокос

Поискайте оферта без задължения