pH DOWN GROWTH

pH РЕГУЛАТОР ЗА РАСТЕЖНА ФАЗА

рН регулаторите се използват за намаляване или повишаване на нивата на рН в хранителните разтвори. Диапазонът на pH на разтвор влияе на абсорбцията на хранителни вещества. Поради това се препоръчва хранителните разтвори да имат рН между 5,4 и 6,0, тъй като това е диапазонът, в който хранителните вещества се усвояват най-добре. рН регулаторите се използват за намаляване или повишаване на нивата на рН в хранителните разтвори.

Поискайте незадължителна оферта