Skip to main content

Отказ от отговорност

Въпреки че този уебсайт е създаден с голямо внимание, той все още може да съдържа грешки. Ferro не може да носи отговорност за последствията, произтичащи от тези грешки.

Нашите продукти са съставени и проверени с най-голямо внимание. Нашите опаковъчни материали, като бутилки и кутии, също са с много добро качество и се произвеждат в рамките на ЕС. Все още може да се случи да има грешки. Ferro не може да носи отговорност за последствията, произтичащи от тези грешки.

За информацията на уебсайтове на трети страни, където се предлагат нашите продукти или по друг начин съдържа информация за продуктите на Ferro, Ferro не носи отговорност за съдържанието или за щети, произтичащи от използването му.

Имате ли въпроси и/или коментари? Моля, свържете се с нас.