Showing all 2 results

ОСИГУРЕТЕ НА РАСТЕНИЯТА СИ ИСТИНСКО СТИМУЛИРАНЕ

PK стимулаторите на цъфтежа отдавна се използват, за да се гарантира, че растенията цъфтят обилно. Във фазата на цъфтеж растенията изискват повишени нива на фосфати (P) и калий (K), заедно с по-ниско ниво на азот (N). Растенията „усещат“ количествата фосфати, присъстващи в субстрата, и съответно произвеждат цъфтящи хормони в правилните количества. Следователно PK цъфтежните стимулатори са абсолютно необходими по време на фазата на цъфтеж и се добавят към хранителния разтвор, подаван на растенията.

За тази цел Ferro разработи два вида PK стимулатори на цъфтежа: PK Natural and PK Enriched.