Showing all 2 results

Trace Elements Mix е, както подсказва името, смес от различни микроелементи. Това е специално разработено за работа с ниски EC стойности. При работа с ниска EC стойност е изключително важно микроелементите да бъдат допълнени до оптимално ниво.