Showing all 2 results

Регионални торови Кокос

Ferro разработи два различни регионални торови разтвора за отглеждане в кокос, а именно Regional Feed Coco GROWTH A&B and Regional Feed Coco BLOOM A&B. За да получите най-добрите резултати без никакви дефицити или излишъци, използвайте регионален състав, разработен въз основа на анализ на вашия регион.