Showing all 3 results

Регионални торови NFT/Aero

Ferro разработи три различни регионални торови разтвора за отглеждане чрез NFT/Aero системи (известни като рециркулационни системи), а именно Regional Feed NFT/Aero START A&B, Regional Feed NFT/Aero GROWTH A&B и Regional Feed NFT/Aero BLOOM A&B.