Регионални GROWTH A&B

По време на тази фаза нуждите на растенията се променят, както и изискването за регулиране на нивото на pH на средата. Това е идеален двукомпонентен тор за растенията по време на фазата на растеж. Ако използвате растенията за размножаване, се препоръчва използването на регионален Регионални Growth Feed A&B, за да се постигнат невероятни резултати.

Схема на отглеждане в почва
Схема на отглеждане в хидропоника

Поискайте оферта без задължения