pH DOWN BLOOM

PH РЕГУЛАТОР ЗА ЦВЕТНА ФАЗА

pH регулаторите се използват за намаляване или повишаване на нивата на рН в хранителните разтвори. Нивото на pH на разтвора влияе на абсорбцията на хранителни вещества. Поради това се препоръчва хранителните разтвори да имат рН между 5,4 и 6,0, тъй като това е диапазонът, в който хранителните вещества се усвояват най-добре. pH Down Bloom се използва за намаляване на pH на хранителните разтвори по време на фазата на цъфтеж на растенията.

Поискайте незадължителна оферта