pH UP GROWTH & BLOOM

ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА рH СТОЙНОСТИТЕ

рH регулаторите се използват за намаляване или повишаване на нивата на рН в хранителните разтвори. Диапазонът на pH на разтвор влияе на абсорбцията на хранителни вещества. Поради това се препоръчва хранителните разтвори да имат рН между 5,4 и 6,0, тъй като това е диапазонът, в който хранителните вещества се усвояват най-добре. pH Up Growth and Bloom се използва за повишаване на pH на хранителните разтвори по време на фазите на растеж и цъфтеж на растенията.

Поискайте незадължителна оферта