Skip to main content

Kultivacni schéma pro kokosový substrát

Pro pěstování na kokosových substrátech jsou k dispozici různé produkty, jak je ukázáno v následujícím kultivačním schématu. Kultivační schéma také nastíní různé aplikace našich produktů.