Skip to main content

Informace

VYNIKAJÍCÍ PRODUKTY PODPORUJÍCÍ SKUTEČNÝ RŮST

PŘEDNÍ DODAVATEL VEŠKERÝCH VÝŽIV, KTERÉ VAŠE ROSTLINY MOHOU POTŘEBOVAT

Společnost Ferro byla založena počátkem devadesátých let jako výrobce koncentrovaných roztoků hnojiv pro zahradnictví. Během několika let rozšířilo Ferro své aktivity také o výrobu pro koncové spotřebitele. Ti tak nyní mohou zakoupit naše výrobky v malých baleních. V průběhu 20 let se Ferro rozrostlo co do množství produktů, tak i za hranice Nizozemí, nyní dodává do Německa, Velké Británie, Polska, České Republiky, Španělska, Francie, Slovinska a různých států USA.

V budoucnu očekáváme další zvýšení exportu.

FERRO VÝROBA

Před několika lety Ferro postavilo novou továrnu, kde jsou produkty míchány a baleny zcela novým, plně automatickým systémem. Tím je zajištěno, že společnost Ferro dodržuje přísné bezpečnostní předpisy pro manipulaci a skladování nebezpečných látek. Kapalná hnojiva jsou přepravcem dopravována v rozdělených cisternách. Z cisteren se hnojiva pod velkým tlakem přečerpají do našich velkých nádrží. Z těchto velkých nádrží se ve výrobních prostorách plní menší sudy. Ve výrobě se poté namíchá požadovaná směs s přesností 0,25 % na látku. Takto vysoká míra přesnosti je jedinečná. To vše zajišťuje velkou spolehlivost výrobků Ferro. Ferro pro výrobu svých směsí používá pouze hnojiva nejvyšší kvality.

Vyrábíme také hnojiva pro jiné společnosti, ale díky plně automatizovanému systému ručíme za to, že vaše objednávka bude vždy správně a rychle sestavena. Požádejte o cenovou nabídku!

Vyžádejte si nabídku