Skip to main content

Analýza

Ferro vám také může pomoci s různými analýzami. Následující analýzy jsou dostupné ve standardní nabídce. V případě potřeby můžeme zpracovat další typy analýz.

ANALÝZA VODY

Analýza vody zahrnuje rozbor vody (často používané pro míchání živných roztoků) na přítomnost a hodnotu různých prvků.

Analýza vody (použité pro namíchání živného roztoku) zahrnuje rozbor hodnot níže. 250 ml vody pro rozbor můžete doručit vašemu dealerovi, který vzorek dodá k nám. Nezapomeňte vzorek označit, např. “jihozápadní zahrada” nebo “zeleninový skleník 3”. My ke vzorku přiřadíme číselný kód. Jméno vzorku a číselný kód budou poté uvedeny na výsledku analýzy.

250 ml lahvičky pro nabrání vzorku vody jsou k dispozici zdarma.

KYSELOST PH
EC – Elektrická vodivost mS/cm 25°C
Kationty – mmol/l
Amoniak NH4+
Draslík K+
Sodík Na+
Vápník Ca+
Hořčík Mg+
Křemík Si+
Anionty – mmol/l
Dusičnan NO3–
Chlorid Cl–
Síra S–
Hydrogenuhličitan HCO3–
Fosfor P–
Stopové prvky µmol/l
Železo Fe
Mangan Mn
Zinek Zn
Bór B
Měď Cu
Molybden Mo

Láhve o objemu 250 ml pro provedení analýzy vody jsou k dispozici zdarma na vyžádání.

Vyžádejte si cenovou nabídku

ANALÝZA PŮDY

Často se používá analýza půdy, aby se zjistilo, zda jsou nutriční soli v půdě stále přijatelné; (znovu)využít půdu, zeminu atd. Není žádoucí, aby určité hodnoty v půdě byly příliš vysoké, protože pro rostliny je často velmi obtížné správně se vyvíjet. Rovněž není žádoucí obsah sodíku > 3,0 mmol/l. Sodík pak začne vytlačovat další kladně nabité ionty, jako je vápník a hořčík, pryč, takže je rostlina již nemůže absorbovat. Výsledkem je, že jste vytvořili deficit vápníku a/nebo hořčíku kvůli nadbytku sodíku.

Analýza půdy; půda, půda, kokos atd. jsou analyzovány na následující hodnoty.

KYSELOST PH
EC – Elektrická vodivost mS/cm 25°C
Kationty – mmol/l
Amoniak NH4+
Draslík K+
Sodík Na+
Vápník Ca+
Hořčík Mg+
Křemík Si+
Anionty – mmol/l
Dusičnan NO3–
Chlorid Cl–
Síra S–
Hydrogenuhličitan HCO3–
Fosfor P–
Stopové prvky µmol/l
Železo Fe
Mangan Mn
Zinek Zn
Bór B
Měď Cu
Molybden Mo

600 gramů je zapotřebí pro vzorek půdy, zeminy, kokosu atd., které mají být odebrány. Ujistěte se, že dodaný vzorek je dobře smíšený vzorek. To znamená, že představuje dobrý průměr otevřeného terénu, květináčů nebo jiných. Proto nejlépe půdním šnekem odeberte více vzorků z pozemku, půdy nebo z různých květináčů, z celé hloubky půdy a smíchejte je do jednoho vzorku půdy.

Tento vzorek můžete dodat v plastovém sáčku. V každém případě napište na vzorek půdy název, např. skleník 4, ​​zahrada orientovaná na západ, název pozemku atd. Tento vzorek kódujeme číslem. Na výsledcích analýzy, které obdržíte, pak můžete vidět jméno i číslo.

Vyžádejte si cenovou nabídku

ANALÝZA ROZTOKU

Rozborem roztoku se rozumí rozbor aktuálního roztoku v napájecí nádrži nebo roztoku, který prošel substrátem. Vzorek vody může být nabrán také přímo ze substrátu pomocí stříkačky k odběru vzorků. Při rozboru roztoku, který již prošel substrátem můžete určit, co rostliny absorbovaly, a co je důležitější, co neabsorbovaly.

Tato analýza určuje následující hodnoty.

KYSELOST PH
EC – Elektrická vodivost mS/cm 25°C
Kationty – mmol/l
Amoniak NH4+
Draslík K+
Sodík Na+
Vápník Ca+
Hořčík Mg+
Křemík Si+
Anionty – mmol/l
Dusičnan NO3–
Chlorid Cl–
Síra S–
Hydrogenuhličitan HCO3–
Fosfor P–
Stopové prvky µmol/l
Železo Fe
Mangan Mn
Zinek Zn
Bór B
Měď Cu
Molybden Mo

K této analýze je potřeba 250 ml roztoku. Nezapomeňte vzorek pojmenovat, např. “roztok, mladé chryzantémy” nebo “rajčata, průchozí roztok, skleník 1”. My přidáme číselný kód. Jméno a číselný kód budou uvedeny na výsledcích analýzy.

Vyžádejte si cenovou nabídku

DALŠÍ DRUHY ANALÝZ

Naše společnost může provést řadu dalších analýz. Tyto analýzy mohou zahrnovat nejen rozbory pro zahradnictví, ale i rozbory plísní, virů a bakterií. Pokud máte zájem o specifický typ analýzy, kontaktujte nás. Rádi s vámi probereme všechny možnosti.

Vyžádejte si cenovou nabídku