Skip to main content

Analyses

U kunt ook bij ons terecht voor het laten maken van diverse analyses. Op deze pagina vindt u de analyses die standaard in ons productengamma zitten. Andere analyses zijn op aanvraag.

WATERANALYSE

Bij een wateranalyse wordt het water waar het voedingsvat mee wordt aangemaakt, geanalyseerd op de volgende waardes.

Bij een wateranalyse wordt het water, vaak het water waar het voedingsvat mee wordt aangemaakt, geanalyseerd op de volgende waardes. U kunt uw watermonster aanleveren door 250 ml water bij uw lokale dealer af te geven. Zij zorgen ervoor dat het monster bij ons terecht komt. Vergeet niet om het water een naam te geven, zoals bijvoorbeeld “Tuin zuidwest”, “De Groenteman kas 3”, etc. Wij coderen de analyse nog met een nummer. Deze waardes zult u terugvinden op de analyse.

Flesjes van 250 ml voor het nemen van een watermonster zijn op aanvraag gratis beschikbaar.

ZUURGRAAD PH
EC – Electrical Conductivity mS/cm 25°C
Kationen – mmol/l  
Ammonium NH4+
Kalium K+
Natrium Na+
Calcium Ca+
Magnesium Mg+
Silicium Si+
Anionen – mmol/l  
Nitraat NO3–
Chloride Cl–
Zwavel S–
Bicarbonaat HCO3–
Fosfor P–
Spoorelementen µmol/l  
Ijzer Fe
Mangaan Mn
Zink Zn
Boor B
Koper Cu
Molybdeen Mo

 

Vraag een offerte aan

BODEMANALYSE

Een bodem analyse wordt vaak gebruikt om te bekijken of de voeding zouten nog acceptabel zijn om de bodem; grond, aarde etc. te (her)-gebruiken.

Een bodemanalyse wordt vaak gebruikt om te bekijken of de voedingszouten in de bodem, grond, aarde etc. nog acceptabel zijn voor (her)-gebruik. Het is niet wenselijk als bepaalde waardes in de bodem te hoog worden, het is dan namelijk vaak erg moeilijk voor planten om zich goed te ontwikkelen. Ook een Natrium gehalte van > 3.0 mmol/l is niet wenselijk. Natrium begint dan andere positief geladen ionen, zoals Calcium en Magnesium, weg te duwen, zodat zij niet meer door de plant opgenomen kunnen worden. Het gevolg is dat u door een Natrium overschot, een Calcium- en/of Magnesiumtekort hebt gecreëerd.

Bodemsoorten zoals grond, aarde, kokos etc. worden op de volgende waardes geanalyseerd:

ZUURGRAAD PH
EC – Electrical Conductivity mS/cm 25°C
Kationen – mmol/l  
Ammonium NH4+
Kalium K+
Natrium Na+
Calcium Ca+
Magnesium Mg+
Silicium Si+
Anionen – mmol/l  
Nitraat NO3–
Chloride Cl–
Zwavel S–
Bicarbonaat HCO3–
Fosfor P–
Spoorelementen µmol/l  
Ijzer Fe
Mangaan Mn
Zink Zn
Boor B
Koper Cu
Molybdeen Mo

Om de grond, aarde, kokos etc. goed te bemonsteren is er 600 gram nodig. Zorg ervoor dat het aangeleverde monster een goed mengmonster is. Dat wil zeggen dat het een goed gemiddelde representeert van de volle grond, potten of anders. Neem daarom, bij voorkeur met een grondboor, diverse monsters uit het perceel, de grond of van diverse potten, uit de gehele diepte van de grond en meng deze tot één grondmonster.

Dit monster kunt u aanleveren in een plastic zak. Schrijf in ieder geval een naam op het grondmonster, zoals “kas 4”, “Tuin op het westen”, “perceelnaam” etc. Wij coderen dit monster ook nog met een nummer. Beide, dus naam én nummer, zijn dan terug te zien op de analyseresultaten die u ontvangt.

Vraag een offerte aan

VOEDINGSWATER ANALYSE

Met een voedingswater analyse bedoelen we de analyse van het daadwerkelijke voedingswater dat in het voedingsvat zit, of van het drainwater (dit is het voeding water) dat door het substraat is gegaan.

Met een voedingswater analyse bedoelen we de analyse van het daadwerkelijke voedingswater dat in het voedingsvat zit, of van het drainwater (dit is het voeding water) dat door het substraat is gegaan. Bij de analyse van het drainwater kan worden bepaald wat de planten hebben opgenomen en, vaak nog belangrijker, wat ze niet hebben opgenomen.

Bij dit type analyse worden de volgende waardes bepaald:

ZUURGRAAD PH
EC – Electrical Conductivity mS/cm 25°C
Kationen – mmol/l  
Ammonium NH4+
Kalium K+
Natrium Na+
Calcium Ca+
Magnesium Mg+
Silicium Si+
Anionen – mmol/l  
Nitraat NO3–
Chloride Cl–
Zwavel S–
Bicarbonaat HCO3–
Fosfor P–
Spoorelementen µmol/l  
Ijzer Fe
Mangaan Mn
Zink Zn
Boor B
Koper Cu
Molybdeen Mo

Voor de analyse hebben wij 250 ml nodig van het type water dat u wilt laten analyseren, zoals voedingswater of drainwater. Vergeet niet om er een naam aan te geven, zoals “Drainwater chrysant jong”, “Tomaat drain kas 1”, of anders. Wij coderen deze analyse met een nummer. Naam en nummer kunt u uiteindelijk terugzien op de analyseresultaten.

Vraag een offerte aan

OVERIGE ANALYSES

Analyses zijn er in alle soorten en maten. Niet alleen op de voor de tuinbouw interessante voedingszouten, maar bijvoorbeeld ook op schimmels, virussen of bepaalde bacteriën. Mocht u specifieke analyses willen laten uitvoeren, neem dan contact op. Na overleg zullen wij u adviseren over de mogelijkheden.

Vraag een offerte aan