Showing all 4 results

PH Regulatoren van Ferro

PH Regulatoren zijn er voor het verlagen of verhogen van de pH waarden in voedingsoplossingen. Het pH traject is er voor de opneembaarheid van voedingstoffen, daarom wordt geadviseerd om de pH in de voedingsoplossing tussen de 5.4 en 6.0 te houden. Binnen deze waarden zijn  de voedingsstoffen namelijk het best opneembaar.