Showing all 3 results

Стандартни торове NFT/Aero

За отглеждане чрез NFT/Aero системи (известни също като рециркулационни системи) и така наречените мехурчести системи и DWC (deep water culture) системи, Ferro предлага три стандартни торови разтвора, а именно NFT/Aero START A&B, NFT/Aero GROWTH A&B и NFT/Aero BLOOM A&B. Тъй като хранителните вещества се използват повторно, тези системи имат уникални състави.