Showing all 3 results

Standaard Voeding – NFT/Aero

Voor het telen op NFT/Aero systemen, de zogenaamde recirculerende systemen, alsmede de zogenaamde bubble systemen en de DWC – Deep Water Culture systemen heeft Ferro een drietal standaard voedingen, te weten de NFT/Aero Volzet A&B, NFT/Aero Groei A&B en de NFT/Aero Bloei A&B. Deze systemen hebben door het hergebruik van de voeding specifieke samenstellingen nodig om naar een gezonde en maximale oogst te komen.