Showing all 4 results

FERRO PH регулатори

pH регулаторите се използват за намаляване или повишаване на нивата на рН в хранителните разтвори. Нивото на pH на разтвора влияе на абсорбцията на хранителни вещества. Поради това се препоръчва хранителните разтвори да имат рН между 5,4 и 6,0, тъй като това е диапазонът, в който хранителните вещества се усвояват най-добре.