OSMOSIS NFT/AERO START A&B

Торовият разтвор на Osmosis NFT / Aero START е подходящ стартерен разтвор за подхранване през първите 10 дни. Торовият разтвор гарантира задоволяването на първоначалните основни нужди на младите растения. При отглеждане с NFT / Aero системи е изключително важно да се поддържа рН в средата (вода / въздух) на стабилно ниво между оптималните стойности от 5,0 и 6,0. Osmosis NFT / Aero на Ferro е специално разработен за постигането на тази цел. Стабилното ниво на pH и най-качествените торове са абсолютно необходими за доброто начално развитие на растенията в NFT / Aero системите. Генерирането на мехурчета (чрез използване на аератори в хранителния разтвор) и впеъскването на хранителните разтвори в тръби или по други начини също се считат за NFT / Aero системи. Торовият разтвор Osmosis NFT / Aero Start е двукомпонентен, включващ NFT / Aero Start A и NFT / Aero Start B.
Използването на Osmosis NFT / Aero Start A&B тор гарантира на вашите растения добро начало, независимо каква рециркулационна система използвате!

Схема на отглеждане в хидропоника

Поискайте оферта без задължения