Showing all 3 results

Osmózová Výživa NFT/Aero

Pro kultivaci v systémech NFT/Aero (recirkulační systémy) nabízí Ferro tři druhy výživy: Osmóza NFT/Aero Start A&B, Osmóza NFT/Aero Růst A&B a Osmóza NFT/Aero Květ A&B. Mezi NFT/Aero systémy se počítá vzduchování a DWC (Deep Water Culture). NFT je zkratka z Nutrient Film Technique a byla to jedna z prvních recirkulačních metod, která se začala používat. Tato metoda spočívá v tom, že rostliny jsou téměř nepřetržitě v tekoucí tenké vrstvě vody obohacené o živiny.

Dalším systémem NFT/Aero, který je v současné době populární, je zavlažování kořenů rostlin uvnitř uzavřené trubice.