Regionální NFT/Aero START A&B

Regionální výživa NFT/Aero START A&B je správná výživa pro prvních 10 dní růstu. Tato výživa pokrývá všechny prvotní potřeby mladých rostlin. Při kultivaci na systémech NFT/Aero je velice důležité udržet úroveň pH v médiu (voda/vzduch) stabilní , optimálně mezi hodnotami 5.0 a 6.0. Ferro Regionální výživa NFT/Aero byla vyvinuta speciálně k tomuto účelu. Stabilní úroveň pH a kvalitní hnojiva jsou pro počáteční fázi růstu v systému NFT/Aero klíčové. Vzduchování (používání vzduchových kamenů v živném roztoku) a rozprašování živného roztoku v uzavřených tubách nebo jinými způsoby jsou také považovány za systémy NFT/Aero. Regionální výživa NFT/Aero START je dvousložková výživa obsahující NFT/Aero START A a NFT/Aero START B.
Používání Regionální výživy NFT/Aero START A&B zajistí vašim rostlinám dobrý start, ať používáte jakýkoli recirkulační systém!

Kultivační schéma Hydro

Vyžádejte si nezávaznou cenovou nabídku