NFT/Aero START A&B

Výživový roztok NFT/Aero START je vhodným startovacím přípravkem pro prvních 10 dní. Tento živný roztok zajišťuje, že jsou splněny počáteční základní potřeby mladých rostlin. Při kultivaci v systémech NFT/Aero je velice důležité udržovat pH v médiu (voda/vzduch) na stabilní úrovni mezi optimálními hodnotami 5.0 a 6.0. Základní výživa NFT/Aero společnosti Ferro byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Stabilní úroveň pH a hnojiva nejvyšší kvality jsou naprosto nezbytná pro to, aby rostliny v systémech NFT/Aero měly dobrý start. Za systémy NFT/Aero se považuje také vzduchování (použití vzduchových kamenů v živném roztoku) a rozprašování živných roztoků trubkami nebo jinými způsoby. Základní výživový roztok NFT/Aero Start je dvousložková výživa obsahující NFT/Aero Start A a NFT/Aero Start B.
Použití NFT/Aero Start A&B zaručuje vašim rostlinám dobrý start, ať už používáte jakýkoli recirkulační systém!

Kultivační plán Hydro

Požádejte o nezávaznou nabídku
Category: