CITRIC ACID (ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА)

ПОДПОМАГА ПРОЦЕСА НА СИНТЕЗ

Диапазонът на pH на разтвор влияе на абсорбцията на хранителни вещества. Поради това се препоръчва хранителните разтвори да имат рН между 5,4 и 6,0, тъй като това е диапазонът, в който хранителните вещества се усвояват най-добре. Лимонената киселина е органична киселина, която веднъж разтворена във вода, няма стойност на ЕС. Лимонената киселина се използва за промиване на стари торове от субстрати между етапите на отглеждане, наред с други приложения. Лимонената киселина допринася за активирането на ADP и ATP носителите в растенията. Затова е за предпочитане да се използва лимонена киселина няколко пъти в началото отглеждането на всяка култура. АTР и ADP (аденозин трифосфат и аденозин дифосфат) са носители на енергия, които транспортират енергията в растенията.

Поискайте незадължителна оферта