KYSELINA CITRÓNOVÁ

PODPORA PROCESU SYNTÉZY

Hodnota pH v roztoku ovlivňuje schopnost vstřebávat živiny. Proto se doporučuje, aby hodnota v živném roztoku byla udržována mezi 5.4 a 6.0, což je hodnota, kdy se živiny nejlépe vstřebávají. Kyselina citrónová je organická kyselina, která po rozpuštění ve vodě nemá hodnotu EC. Kyselina citrónová se mimo jiné používá k vypláchnutí starých hnojiv ze substrátu před novou kultivací. Kyselina citrónová přispívá k aktivaci ADP a ATP nosičů v rostlinách. Proto je výhodné použít kyselinu citrónovou několikrát před započetím nové kultivace. ATP a ADP (adenosin trifosfát a adenosin difosfát) jsou nosiče energie, které přenášejí energii v rostlinách.

Požádejte o nezávaznou nabídku
Category: